arşiv

yazılar buna göre etiketlendi; ‘girişimci kimdir’

Girişimciliğe giriş!

Pazartesi, 04 Oca 2010

Yükseköğrenim programlarında yer alan öğrenciler eğitim sürelerini genellikle büyük şirketlerde çalışma hayalleri kurarak geçirmektedir. Yine de son yıllarda, özellikle Batı'da başlayan yeni bir eğilim, gençleri istihdam arayan konumundan istihdam yaratan konumuna doğru ittirmektedir. Bu eğilimin adı "GİRİŞİMCİLİK"tir.

Girişimciliğin amacı; öğrenciyi, en büyük hayali olan sağlam bir kapıya kul olmak hedefinden vazgeçirmek ve kendi oluşturduğu ya da geliştirdiği bir iş fikrini, bir iş planı haline getirerek bu planı hayata geçirip hayat yolunu kendi kendine çizmesini sağlamaktır.

Girişimci Kimdir?

Girişimciler, oluşan fırsatları görme yetenekleri ile yenilik yaratma arzuları olan ve bu amaçlarını gerçekleştirecek kapasitedeki kişilerdir. Girişimcinin işi; yaratmak, geliştirmek ve ekonomik değer oluşturmaktır. Bunu kendi başına veya uyumlu bir grupla halledebilir. Girişimciyi sadece kendi başına iş kuran kişi olarak görmemek gerekir.

Girişimcilerin hazırladıkları iş planı çerçevesinde geliştirdikleri projelerine destek sağlayacak olan kuruluşların ülkemizde yeni gelişmekte olması nedeniyle, kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin başlangıç finansmanını sağlama konusunda ciddi sıkıntıları olmaktadır. Günümüzde bazı bankalar "risk sermayesi" sağlamak üzere yeni şirketler kurmaktadır. Mevcut olan şirketler ise, büyüme aşamasındaki ya da bu aşamayı tamamlayarak belli bir iş hacmine ulaşmış olan kuruluşlara finansman olanağı sunmaktadır.
devamını oku...