Genel Kurul Duyurusu: Girişimcilik ve İnovasyon Derneğimizin genel kurulunu 15.12.2019 tarihinde saat 13:00 dernek merkezinde yapılmasına ,yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda 30.12.2019 tarihinde aynı saat ve yerde aşağıdaki gündemle toplanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.(Çağrı usulu sms ve İnternetten yapılacaktır.) 30.11.2019

Gündemler
1:Açılış,Yoklama ve Başkanın Konuşması
2:Divan Heyetinin Seçilmesi
3:Saygı duruşu ve istiklal marşı
4:Faaliyet raporunun okunması(Sinevizyon) ve denetim kurulu raporunun okunması
5:Raporların müzakere ve İbrası
6:Tahmini bütçenin okunması
7:Yeni yönetim kurulu ve denetleme kurulunun seçimi(Asil ve Yedek)
8:Tüzük Tadili için komisyon kurulması teklifi
9:Dilek ve temenniler kapanış