ana sayfa > Girişimcilik Hakkında Yazılar > Girişimciliği etkileyen faktörler nelerdir?

Girişimciliği etkileyen faktörler nelerdir?

Pazartesi, 28 Eyl 2009

Büyük başarıların arkasında, girişimcilerin yaratıcılığı ve cesareti ile yetenekleri bulunmalıdır elbette. Ancak girişimcilerin başarılı olabilmesi için birtakım koşulların da mevcut olması gerekir.

Yani bir ülkede;

 • Uygun makro ekonomik koşullar (fiyat istikrarı, sürekli büyüme, tam istihdam ve adil gelir dağılımı)
 • Uygun altyapı koşulları (ulaşım, iletişim ve bilgiye erişim, üretim yeri olanakları, eğitim sistemi vs.)
 • Uygun kurumsal yapı (vergiler, finans kaynakları, sınai mülkiyet hakları vs.)
 • Uygun destekler (eğitim, danışmanlık vs.)

mevcutsa girişimcilerin sahip olduğu potansiyelin başarılı işletmelere dönüşebilme şansı yüksektir.

Girişimcilerin, zorluklarla ve engellerle karşılaştıkları zaman bu engellerin üzerinden geçebilecekleri köprülere ihtiyaçları vardır. Bir girişimcinin yeni bir ürünü geliştirerek pazara sunmak istediğini düşünelim. Burada girişimciye destek olacak köprüler şunlar olabilir:

 • AR-GE desteği,
 • Patent koruması,
 • Başlangıç sermayesi (örn. risk sermayesi)
 • Uygun üretim yeri (örn. teknoparklar)

Nasıl ki iyi bir futbolcunun yetişebilmesi için iyi bir sahaya ihtiyacı varsa, iyi bir girişimcinin de başarılı olabilmesi için;

 • politik ve ekonomik istikrara,
 • etkin çalışan bir yargı sistemine,
 • enflasyonsuz bir para birimine,
 • iyi çalışan bir ulaşım ve iletişim sistemine,
 • adil ve etkili bir vergi ve teşvik uygulamasına,

ve diğer benzeri altyapılara ihtiyacı vardır. Hemen anlaşılacağı üzere bunlar da genellikle devletin görev alanına giren konulardır.

(Bu yazı, Prof. Dr. M. Tamer Müftüoğlu ve Necla Haliloğlu'nun yazdıkları "Nasıl Girişimci Olunur?" adlı kitapta yer alan bilgilerin yeniden yorumlanması ile oluşturulmuştur. Seçkin kitapçılardan bu kaliteli kitabı edinmenizi öneririz.)