ana sayfa > Girişimcilik Hakkında Yazılar > Yaratıcı düşünme nedir?

Yaratıcı düşünme nedir?

Pazar, 11 Eki 2009

Okul eğitimimizde genel olarak mantıksal bir irdeleme sonucunda doğru yanıtı bulmaya yönelik alıştırmalar yapıyoruz. Buna "eleştirel düşünme" denir. Oysa bir başka düşünme biçimi olan "yaratıcı düşünme", yeni fikir ve olasılıkların üretilmesine ve birden fazla doğru yanıta ulaşmaya olanak tanır.

Bu iki düşünme biçimi birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Günlük hayatta yapmamız gereken şudur: Önce sorunun analizini yapar, daha sonra farklı cevap alternatifleri üretiriz. Sonraki aşamada ise alternatifler içinden en iyisini seçerek etkinliği konusunda bir değerlendirme yapmalıyız.

Yaratıcılık ve yaratıcı düşünme


Yaratıcılık; değişiklikleri ve yenilikleri kabul edebilme, yeni fikir ve olasılıklar üzerinde düşünmeye açık olma, iyi şeyleri daha da iyi yapmak için uğraş verme özelliklerini de kapsayan bir davranış biçimidir. Yaratıcı insan, her zaman "daha iyiye" ulaşmanın mümkün olduğuna inanır ve bu yönde çalışır. Yaratıcı bir insana göre çözümü bulunmuş bir sorun için yeniden ve daha iyi çözümler bulunabilir.

Otomobillerin, bilgisayarların veya herhangi bir teknoloji ürününün tarihçesini düşünelim: Adım adım yapılan iyileştirmeler bu ürünleri bugünkü hallerine getirmiştir ve birçok yeniliğin de yaklaştığını tahmin etmek mantıklıdır.

Bazen de yeni fikir veya çözüm yolu öncekinden çok farklı, adeta "devrim" niteliğinde olabilir - örneğin, yemek pişirme amacıyla "ısı kaynağı" kullanmak yerine "mikrodalga" yönteminden yararlanmak gibi.